“Nature and People from an Old Outlook” Exhibition, Invitation and a Handwritten Note of Viet Hai and Tran Luu Hau to Boi Tran

“Nature and People from an Old Outlook” Exhibition, Invitation and a Handwritten Note of Viet Hai and Tran Luu Hau to Boi Tran


Exhibition “Nature And People From An Old Outlook” Invitation Front Cover

Vietnamese Fine Art Association is proud to present and host an exhibition, “NATURE AND PEOPLE FROM AN OLD OUTLOOK”, by Artist Nguyen Viet Hai and Artist Tran Luu Hau.


Invitation’s Envelope: Respectfully Invite Artist Boi Tran to the exhibition dated 29 January 2001
Vietnamese Fine Arts Association – Artist Tran Luu Hau, Viet Hai request the honour of your presence at the Opening of the exhibition “NATURE AND PEOPLE FROM AN OLD OUTLOOK”, 29 Hang Bai, Hanoi, 4 – 14 February 2001.
A handwritten note of Artist Viet Hai and Artist Tran Luu Hau to Artist Boi Tran

“Hanoi, the fifth of the Lunar New Year
Boi Tran, you try to travel to Hanoi to see Hau
and to visit me
and to contemplate the works
Wish you and family a new year full of blessings, promises
Signed by Hau
Hau – Viet Hai.”

“Hà Nội, mùng 5 Tết
Bội Trân cố gắng ra Hà Nội thăm anh Hậu nhé
và thăm cả tôi nữa
và xem tranh
Năm mới chúc Bội Trân và gia đình nhiều may mắn, tốt lành
Anh Hậu Ký
Hậu – Việt Hải.”

“Dearly gift to Boi Tran
the one Hue must be
proud of
Hau
Hanoi, 13 October 2007
Hau”

“Thân tặng Bội Trân
người mà Huế phải
tự hào
Hậu
Hà Nội, 13.10.2007
Hậu”

“Dearly gift to Boi Tran
the most charming and elegant lady
of Vietnam
Hanoi, 13 October 2007
Hau”

“Thân tặng Bội Trân
người đẹp và dịu dàng
nhất Việt Nam
Hà Nội, 13.10.2007
Hậu”

“To Boi Tran
the most elegant lady
and as a woman painter,
she is second to none.
Hau”

“Thân tặng
Bội Trân người đẹp
và vẽ tranh đẹp không
thua kém bất kỳ ai.
Hậu”

You may also like